Projekty UE

Nowy model biznesowy szansą na rozwój firmy z branży tekstylnej

 

Celem bezpośrednim niniejszego projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez zrealizowanie zadania polegającego na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowy rynek zbytu jakim są Niemcy.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 12 500,00 zł